0
Twój koszyk jest pusty

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 – aktualny raport IEO

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020, Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 – aktualny raport IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej w połowie czerwca przedstawił ósmą edycję raportu “Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport stanowi kompleksowe podsumowanie aktualnej sytuacji oraz trendów na rynku fotowoltaiki w kraju. Powstając we współpracy z firmami z branży w wyniku szczegółowego badania rynku. Jego treść jest pełna optymistycznych przewidywań dla przyszłości polskiej fotowoltaiki. Raport wykazuje, że rynek PV rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce.

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych w końcu 2019 roku wynosiła niemal 1500 MW. Zaś w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Największy przyrost nowej mocy można obecnie odnotować w segmencie mikroinstalacji, które aktualnie stanowią 70% zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych w kraju. Wskazuje to na wyraźnie zwiększony udział prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła łączny przyrost nowych mocy na poziomie blisko 0,9 GW (co stanowi 5,5% przyrostu mocy w UE) i znalazła się na piątym miejscu rankingu pod tym względem w Unii Europejskiej.

Przewidywania autorów raportu skłaniają się ku temu, że Polska utrzyma w tym roku poziom wzrostu mocy zainstalowanej i pozostanie w pierwszej piątce rankingu UE. IEO szacuje. Że na koniec 2020 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce może osiągnąć łącznie 2,5 GW. Prognozy wskazują też. Że obrót na rynku fotowoltaiki wzrośnie w tym roku w porównaniu do poprzedniego nawet o 25% przez co jego wartość przekroczy aż 5 mld złotych.


Moc i jej przyrost

W maju tego roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce przekroczyła 1950 MW. Osiągnięcie poziomu 2 GW jest zatem kwestią czasu. IEO optymistycznie zakłada. Że do końca roku łączny poziom mocy w Polsce osiągnie 2,5 GW. W podsumowaniu wszystkich rodzajów instalacji OZE w Polsce, których moc zainstalowana pod koniec 2019 roku wyniosła 10262 MW. Fotowoltaika równolegle z biomasą zajmuje drugie miejsce w krajowym rankingu technologii o największym udziale w całościowej mocy. Ustępując miejsca jedynie energetyce wiatrowej.

Kategoryzując instalacje według ich wielkości, zdecydowaną większość w kraju stanowią mikroinstalacje (do 50 kW mocy) – ich łączna moc wynosi 1294 MW (daje to 71% sumy mocy wszystkich instalacji PV); łączna moc małych instalacji (50–500 kW) na Polskę to 50 MW; dla dużych instalacji to łącznie 475 MW, z których 75 MW powstało na bazie dawnemu systemu świadectw pochodzenia. A pozostała wyraźna większość dzięki działaniu systemu aukcyjnego.

Dynamiczny przyrost mocy

Raport ukazuje też przyrost mocy w naszym kraju. 640 MW nowej mocy zostało podłączonych do sieci w mikroinstalacjach w ciągu 2019 roku – czyli trzykrotnie więcej niż w zeszłym roku. Już w pierwszym kwartale 2020 do sieci przybyło już 300 MW – pomimo gospodarczego przestoju spowodowanego wprowadzeniem stanu pandemii. Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej wyróżnia Polskę na skalę Unii Europejskiej – pod względem nowych mocy przyłączeniowych polska fotowoltaika trafiła na 5 miejsce rankingu krajów UE z 2019 roku – polski przyrost na poziomie 0,9 GW stanowi 5,5% całościowych wyników UE. Większe przyrosty za ubiegły rok odnotowały : Niemcy, Hiszpania, Holandia i Francja.

Moc fotowoltaiki w Polsce może osiągnąć nawet 6,6 GW w 2023 roku, a w 2025 – nawet 7,8 GW. Taką ilość zaplanowano do uzyskania na 2030 rok w zgodzie z postanowieniami Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) – prognozy zakładają więc duży boom na rynku. Który pozwoli spełnić założenia tego planu na długo przed planowanym terminem.


Giełda i finanse – przewaga fotowoltaiki nad konwencjonalną energetyką

Instytut Energii Odnawialnej opracował specjalny indeks giełdowy IEO_PV, na który składają się polskie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większość z nich działa na rynku NewConnect. Do indeksu IEO_PV zalicza się między innymi spółki Columbus Energy – udział 48%, Novavis – 25%, czy ML System – 11%. W tym roku spółki związane z OZE mogą się poszczycić wyjątkowo wysokimi wynikami.

Firma Columbus Energy, posiadająca największe udziały w Polsce, odnotowała rekordowy wynik – w czerwcu jej wartość giełdowa sięgnęła 1,5 miliarda złotych. Równocześnie obecny na GPW osobny indeks WIG_Energia. Który skupia największe polskie spółki energetyczne. Utrzymuje tendencję spadkową już od dłuższego czasu. Charakterystyczne “widełki” na wykresie zestawiającym wartości obu indeksów wyraźnie wskazują, że konwencjonalna energetyka traci obecnie na wartości. Zaś fotowoltaika rozwija się wykładniczo – i to mimo wahań spowodowanych przez spadek gospodarczy w wyniku pandemii.

Instalacje PV a panele fotowoltaiczne – cena

IEO obliczyło, że średnia cena mikroinstalacji o mocy zbliżonej do 3 kW może obecnie wynosić około 15,5 tys. złotych. W szacunkach trzeba jednak wziąć pod uwagę. Że oferowane ceny mają szeroki zakres, wynikający z różnorodności ofert i swobody w wyborze poszczególnych zróżnicowanych podzespołów.

Instalacja o mocy około 10 kW może już mieć koszt 42 tysięcy złotych. A inwestycja w małą instalacją o mocy 100 kW może kosztować już 350 tys. złotych. Dla projektów takich jak farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW – w systemie aukcyjnym, z uwzględnieniem wsparcia. Dobierając odpowiedniej jakości panele słoneczne – cena może wynieść 2,8 mln złotych.

Zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji, takich jak farmy PV, ważny wpływ na koszty mają metody importu i dystrybucji podzespołów instalacji PV. Dla przedsiębiorców, których interesuje fotowoltaika. Hurt jest sposobem na dalsze oszczędności. Jakie zapewniają odnawialne źródła energii elektrycznej. W przypadku inwestycji w panele słoneczne koszt ma znaczenie. A sprzedaż hurtowa staje się okazją do nabycia ich w wyjątkowo korzystnej cenie.


Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Hurtownia paneli słonecznych Panele-Sloneczne.com dostosowuje asortyment do spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów. W obszarze zaawansowanej technologii takiej jak panele słoneczne cena jest na tyle korzystna, że mogą z nich skorzystać zarówno przedsiębiorcy. Jak i klienci indywidualni. Podejmując się zamówienia na odpowiednio dobrane panele słoneczne. Koszt ich zakupu zwróci się w przeciągu zaledwie kilku lat.

Zapraszamy Klientów i Partnerów do współpracy i zachęcamy do utworzenia konta firmy w naszym serwisie internetowym : 
[ Panele-Sloneczne.com/Kokpit ]


Zmiany na rynku PV

Wyraźnie przyśpiesza rozwój farm fotowoltaicznych. We wszystkich przeprowadzonych do tej pory aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy blisko 1700 MW. Do eksploatacji zostało oddane około 370 MW mocy farm PV. W aukcji w tym roku przewiduje się wolumen dla fotowoltaiki na przynajmniej 1500 MW. To ukazuje, że w latach 2021 i 2022 nastąpi wzrost inwestycyjny w sektorze farm fotowoltaicznych. W czasie gdy projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji.

W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej może zrównać się z udziałem mikroinstalacji. Według prognoz IEO w ciągu kolejnych 2 lat do użytku trafią farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,8 GW. Rynek fotowoltaiki zmieni się więc z obecnego nastawionego na model prosumencki na bardziej zrównoważony.

Fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu. Który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. Ale także w całej polskiej elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna (…)

– podsumowanie IEO “Raport Fotowoltaika 2020”

Kariera w branży fotowoltaiki

Pozytywne przewidywania bezpośrednio potwierdzają wiodące w Polsce spółki z branży PV, biorące udział w ankietach i badaniach rynku. Z analiz wyników raportu wynika, że firmy wciąż prognozują szybki rozwój. Pomimo przejściowych trudności wywołanych wprowadzeniem stanu pandemii.

Najczęściej sugerowanym kierunkiem rozwoju stało się dalsze zwiększenie zatrudnienia w branży – w końcu 2019 r. liczba stanowisk pracy w branży osiągnęła 6 tys., co spowodowało, że aż 90% firm PV wyraziło chęć dalszego zwiększenia liczby etatów. 85% ankietowanych firm planuje przy tym dalsze poszerzanie zdolności wykonawczych wśród personelu.


Zapraszamy samodzielne i aktywne osoby pragnące poszerzyć swoje doświadczenie i nawiązać nowe relacje w branży PV polskiego rynku energii i OZE do współpracy z Panele-Sloneczne.com – więcej szczegółów na naszej stronie 
[ Panele-Sloneczne.com/Kariera ]
Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020, Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 – aktualny raport IEO

Obecne spektakularne sukcesy branży nie powinny jednak wieść do przekonania, że fotowoltaika daje niezawodną gwarancję stałego sukcesu. Pierwszym okresem próby dla polskiej fotowoltaiki mogą stać się lata 2023-2024.


Wyzwania na przyszłość

Choć w chwili obecnej branża fotowoltaiki cieszy się ogromnym wzrostem. Autorzy raportu podkreślają, że pierwszym okresem próby mogą być lata 2023-2024, kiedy obecne systemy wsparcia przestaną już funkcjonować. W nadchodzącej sytuacji konieczne są dodatkowe działania ze strony rządu – poza ofertą pakietów wsparcia gospodarczego z których fotowoltaika nie korzystała. Zawiera się w nich również przyspieszenie procesu wdrażania dyrektyw oraz przygotowanie do szybkiego przyjęcia nowych środków UE.

Polska posiada też znaczny potencjał przemysłowy w sektorze wytwarzania urządzeń i podzespołów dla fotowoltaiki. W ramach krajowej produkcji moce wytwórcze paneli i podzespołów osiągają wartość około 0,5 GW/rok. Co odpowiada 10% poziomu mocy w całej Europie. Warto dodać. Że przez stan pandemii udział rynku unijnego w światowej produkcji modułów PV spadł do 5-6 proc, co przynosi dodatkowe szanse i wyzwania dla krajowego i europejskiego rynku fotowoltaicznego w przyszłości.

W ich obliczu dzisiejszy sektor fotowoltaiczny organizuje się oraz przygotowuje daleko zakrojone plany działań i inwestycji. Między innymi w zakresie rozwoju technologii. Polscy przedsiębiorcy działający w tym obszarze uczestniczą w Przemysłowym Panelu PV oraz programie „Solar Europe Now”. Inicjatywy te zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zrównoważenie łańcucha dostaw urządzeń dla fotowoltaiki. A równocześnie przez otwarcie rynku dla innowacyjnych technologii.

Prawodawstwo w tym zakresie zawiera się w postanowieniach Nowego Zielonego Ładu. Którego ostateczny kształt będzie niebawem omawiany na forum europejskim. Tak zwana Nowa Normalność może poskutkować skrystalizowaniem bliższych i trwalszych niż dotąd łańcuchów dostaw. Uwzględniając wzrost zapotrzebowania na powiązane z nimi technologie. Wyzwanie w tej tematyce stanowi stworzenie usankcjonowanej polityki przemysłowej w Polsce i Unii z nastawieniem na eksport i zrównoważone formowanie rynku wewnętrznego.


Źródła

Instytut Energetyki Odnawialnej | Raport “Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” _ Raport jest dostępny do pobrania na stronie IEO Patronat honorowy nad raportem roztoczyły następujące instytucje: Minister Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Związek Banków Polskich. Golden Partnerami tegorocznego raportu są : Alseva, Corab oraz Sunrise Energy oraz : OZE-BIOMAR, ML System, EDP Renewables, Bruk-Bet Solar i Bank Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad raportem objęły : Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, CIRE.pl, TerazŚrodowisko.pl, Polski Instalator, Energia i Recykling oraz Biznes Alert.

Świat OZE _ swiatoze.pl/rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020-najnowszy-raport-ieo
Nowa-Energia.com _ nowa-energia.com.pl/2020/06/17/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020

Fotografie : iStock

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com