0
Twój koszyk jest pusty

Elektrownia słoneczna 5 MW zastąpi węglową w Jaworznie

5 MW w Jaworznie

W Jaworznie powstaje pierwsza farma fotowoltaiczna spółki Tauron o mocy 5 MW. Na jej lokalizację wybrano tereny poprzemysłowe – teren dawnej elektrowni węglowej Jaworzno I. Polski gigant energetyczny planuje w najbliższym czasie budowę jeszcze kilku elektrowni. Mając na celu poprawę sytuacji gospodarczej terenów opartych na gospodarce węglem dzięki użyciu Odnawialnych Źródeł Energii.

W obecnej chwili na terenie inwestycji przeprowadzane są już prace projektowe, które mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Farmę PV na terenie Jaworzna zbuduje konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Dystrybucja Serwis. Projekt ma być współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach.


Zielona energia jako zapewnienie zwrotu

Rozwój fotowoltaiki jest jednym z elementów planu zawartych w programie „Zielony Zwrot” spółki Tauron. Definiuje on, że nowe kierunki rozwoju strategii gospodarczej firmy będą opierać się o czystą energię.

Konsekwentnie realizujemy założenia “Zielonego Zwrotu” Taurona, mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa. Farma fotowoltaiczna w Jaworznie to element szerszego programu rozwoju fotowoltaiki na terenach poprzemysłowych należących do grupy.

– Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Taurona stwierdził w oświadczeniu, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach będzie współfinansować inwestycję solarną, która powstanie na terenie dawnej elektrowni węglowej. Oddział Tauron Wytwarzanie podpisał umowę na preferencyjną pożyczkę w wysokości 3 mln PLN (717 000 USD) od WFOŚiGW Katowice. Ta forma pożyczki oferuje spółce węglowej możliwość wcześniejszej spłaty użyczonej kwoty. Z założeniem że wszystkie środki zaoszczędzone na oprocentowaniu pożyczki zostaną ponownie zainwestowane w kolejne zielone projekty.

Polski Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przewiduje, że trzymanie się modelu energetycznego kraju opartego na węglu i energii jądrowej może oznaczać, że taryfy za energię elektryczną wzrosną o kolejne 30% do 2030 r. – i aż o 60% do 2050 r. Według IEO zastosowanie energii odnawialnej mogłoby zaś sprawić, że wzrost cen energii osiągnąłby jedynie 1,5–2%.

Do roku 2025 r. Tauron planuje dalsze inwestycje w zlokalizowane na lądzie farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW łącznej mocy), farmy wiatrowe (dodatkowe 900 MW). Również zaangażowanie się w budowę morskich farm wiatrowych (offshore). Obecne ‘portfolio wytwórcze’ spółki obejmuje 5,1 GW wytwarzanej mocy.


Zielona energia to także szansa na wzrost – 5 MW w Jaworznie

Tauron stwierdza, że chce rozwijać projekty związane z energią słoneczną i wiatrową w byłych zakładach węglowych, takich jak elektrownia cieplna w Jaworznie. W ramach programu “Zielony Zwrot” Tauron PV spółka chce zrealizować na swoich terenach instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 75–150 MWp w pięciu lokalizacjach, w tym w Mysłowicach, także w pobliżu Katowic, oraz w Stalowej Woli w południowo-wschodniej Polsce. Firma podkreśla, że ​​wybrane pod inwestycje obszary wymagają obecnie rekultywacji. Wszystko to ze względu na wcześniejszą obecność na ich terenie elektrowni lub składowisk odpadów paleniskowych.

Analiza przeprowadzona już w ubiegłym roku przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wykazała, że elektrownie słoneczne mogą stać się skutecznym ratunkiem dla gospodarki regionów europejskich opartych mocno na przemyśle górniczym. Według  badania utworzenie nowej infrastruktury  o mocy 580 GW pozwoliłoby tylko na sprawne zastąpienie elektrowni węglowych tymi opartymi o OZE. Również przyniosłoby rocznie 135 tys. nowych miejsc pracy w budownictwie oraz 50 tysięcy związanych z obsługą i serwisowaniem farm PV.

Nie zrekompensuje to gospodarce Polski wszystkich stanowisk pracy utraconych w związku z odejściem od użycia węgla. W kopalniach pracuje obecnie ok. 180 tys. osób, a w elektrowniach 60 tys. Choć dzięki OZE istnieje duży potencjał na znaczne złagodzenie skutków społecznej transformacji związanej ze zmianą funkcjonowania energetyki.

W styczniowym raporcie od Wspólne Centrum Badawcze UE (JRC) oszacowano z kolei, że „regiony węglowe w okresie przejściowym” mają potencjał o wartości ponad 730 GW na pozyskanie energii słonecznej. Może to wygenerować aż 874,3 TWh czystej energii. Łączna moc wytwórcza elektrowni na węgiel kamienny i brunatny w UE w lutym ubiegłego roku wyniosła 152,5 GW. Zgodnie z raportem unijnego JRC rozmieszczenie OZE w tych regionach może stworzyć do 313 tysięcy miejsc pracy do 2030 r. Do 2050 r. ma być to aż 460 tys.


Źródła

300gospodarka.pl _ 300gospodarka.pl/300klimat/2020/04/17/tauron-wybuduje-elektrownie-sloneczna-na-terenie-dawnej-elektrowni-weglowej-w-jaworznie/

PV Magazine _ pv-magazine.com/2020/04/21/solar-project-gets-under-way-at-polish-coal-site/ | pv-magazine.com/2019/07/23/eu-coal-regions-could-deploy-730-gw-of-pv-while-retaining-employment-rates-study-finds/

GramwZielone.pl _ gramwzielone.pl/energia-sloneczna/4706/jaworzno-chce-wybudowac-duza-farme-fotowoltaiczna-i-szuka-inwestora

Fotografia _ iStock

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com