0
Twój koszyk jest pusty

DOTACJE

**1. Dla kogo jest dotacja?**

Dotacja skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą podnieść swoją efektywność energetyczną oraz zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko. Program jest dostępny dla:

– Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

– Małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap),

– Spółek o średniej kapitalizacji (mid-cap).

Przedsiębiorstwa te muszą prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

**2. Co można sfinansować?**

W ramach kredytu ekologicznego można sfinansować inwestycje związane z:

– Termomodernizacją budynków (np. izolacja, wymiana okien, modernizacja systemów grzewczych),

– Wymianą urządzeń na bardziej efektywne energetycznie (np. nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne),

– Instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele słoneczne, pompy ciepła, systemy wykorzystujące energię wiatru,

– Inwestycjami w efektywność energetyczną, które wynikają z rekomendacji audytu energetycznego.

 

**3. Do jakiej kwoty można uzyskać dofinansowanie?**

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Dofinansowanie może przybierać formę bezzwrotnych dotacji i jest ustalane w oparciu o następujące maksymalne progi:

– **Mikro i małe przedsiębiorstwa**: do 70% kosztów kwalifikowalnych,

– **Średnie przedsiębiorstwa**: do 60% kosztów kwalifikowalnych,

– **Duże przedsiębiorstwa**: do 50% kosztów kwalifikowalnych w niektórych regionach, z ograniczeniami w najbardziej rozwiniętych regionach.

Procent dofinansowania może również zależeć od rodzaju projektu i zakresu działań związanych z efektywnością energetyczną oraz zastosowaniem OZE.

 

**4. Jak skorzystać z dotacji?**

Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorca musi przeprowadzić audyt energetyczny, który potwierdzi, że planowane działania przyniosą oszczędność energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru objętego projektem. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w odpowiednim okresie naboru przez system elektroniczny dostępny na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów.

 

 

baterie

Kompensacja mocy biernej |

Baterie dławików kompensacyjnych

Projekt oraz budowa układów kompensacji mocy biernej każdej mocy. Rozwiązanie doskonałe dla farm fotowoltaicznych. Wielotysięczne obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez likwidację poboru energii biernej oraz spadek zużycia energii czynnej.

Referencje
panele-sloneczne.com - o nas

O Firmie

Doświadczenie oraz pozytywna energią sprawiają otrzymujemy zaufanie naszych Partnerów, dzięki czemu oferowane przez nas instalacje elektrotechniczne, w tym fotowoltaiczne, trafiają do wielu domów oraz przedsiębiorstw.

Polecamy się!

Więcej

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com