Referencje

 „ Następstwem wdrożenia urządzeń firmy Orion, pod kierownictwem Pana Pająka są znaczne oszczędności pieniężne wynikające z braku poboru energii biernej oraz poprawie współczynnika mocy cosφ. 
Oszczędności te wynoszą tysiące złotych miesięcznie. 

inż. Wiesław Berka, PSS Społem, sieć handlowa spółdzielni spożywców

 Zobacz PDF

    „ Rozwiązanie zaproponowane przez ORION  stuprocentowo spełnia nasze oczekiwania. Doświadczenie w tym zakresie i przystępna cena zdecydowały o wprowadzeniu tego rozwiązania dla naszego zakładu.

ORION jest to profesjonalna, rzetelna i bogata w wiedzę oraz doświadczenie firma, z którą warto współpracować. ”

Henryka Zychowicz , Zakład Masarski Zychowicz

 Zobacz PDF

   „ Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością, w przewidzianym terminie, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Niniejszym pragnę zarekomendować Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Orion”  jako rzetelnego, solidnego i profesjonalnego wykonawcę.”

Zofia Wilczyńska, Dyrektor Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 Zobacz PDF

    „ Jesteśmy zadowoleni z wykonania robót, co pozwala nam na wydanie pozytywnej opinii o ORION jako rzetelnym, solidnym i wiarygodnym wykonawcą.”

mgr inż. Zygmunt Mazur, Dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

 Zobacz PDF

 „ Współpraca z firmą ORION pod kierownictwem Pana Michała Pająka była bardzo udana i owocna. Pomiary parametrów sieci, analiza techniczna, następnie dobór i montaż baterii kondensatorów przebiegły prawidłowo.  Profesjonalizm, rzetelność i odpowiedzialność to cechy firmy ORION, dlatego też stwierdzam, że jest ona godna polecenia do szerokiej współpracy.”

brygb mgr inż. Kazimierz Scibło, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

 Zobacz PDF

 

„Przedmiotowe prace zrealizowane zostały w terminach zgodnie z umowami, prawidłowo pod względem technicznym, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Jednocześnie stwierdzamy, iż po zainstalowaniu powyższych urządzeń opłaty z tytuły mocy biernej spadły do zera, co w efekcie powoduje oszczędności w budżecie tut. Komendy.”

st. bryg. mgr. inż. Waldemar WILK, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie

 Zobacz PDF

„ Zamówienia zostały wykonane należycie, w wymaganym terminie, zgodnie ze sztuką budowlaną, prawidłowo ukończone. Biorąc powyższe pod uwagę polecamy ww. Przedsiębiorstwo jako solidnego Partnera.”

mgr Janina Pierścińska, Kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Zobacz PDF

 

    „ Prace zrealizowane przez Pana Pająka wykonane zostały terminowo i z należytą starannością. Profesjonalne doradztwo w trakcie wykonywanych prac wpłynęło na uzyskanie dobrej jakości robót.”

dr Robert Kotowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

 Zobacz PDF

„Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Kompensacja mocy biernej w kompleksie wojskowym Balice” obejmującym wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Usługę wykonano w terminie oraz zgodnie z umową.

ppłk mgr inż. Ryszard Ziółkowski, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie

 Zobacz PDF

    „ Od samego początku współpraca z Panem Pająkiem była pełna życzliwości, kultury osobistej kierownictwa, pracowników oraz najważniejsze – fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu i zadawalającą nas ceną wykonania prac. Zaproponowane urządzenie jest odpowiednie, a jego działanie sprawne. pozwoliło to nam na znaczne oszczędności związane z poborem energii elektrycznej.” 

Krystyna Szafarczyk, Właścicielka sklepu Groszek

 Zobacz PDF

   „ Wiedza, szybkość działań, zadawalająca cena wykonania prac oraz kultura osobista kierownictwa jak również pracowników to atuty firmy ORION, dlatego też z pełnym przekonaniem polecamy ich jako solidnego partnera w biznesie.

Jolanta Jończyk, Właścicielka sklepu ABC

 Zobacz PDF

     „ Prace zostały wykonane zgodnie z zakresem, fachowo i terminowo. Prawidłowa organizacja pracy i bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami pozwoliły na realizację zadań bez zakłóceń w funkcjonowaniu Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie.

       Jakość wykonanych prac i sposób ich realizacji, dają podstawę do polecenia Firmy,
jako dobrego i solidnego wykonawcy. “

Jerzy Górski, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy

 Zobacz PDF

 

„ Oszczędności sięgają tysiące złotych miesięcznie netto, co przekłada się na rzeczywisty zysk finansowy w naszej placówce. Biorąc powyższe pod uwagę, z pełnym przekonaniem polecamy ww. Przedsiębiorstwo do szerokiej współpracy w biznesie i Partnerstwa w branży energetycznej.”

Bugajski Janusz, Hotel Magnolia

 Zobacz PDF

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER