0
Twój koszyk jest pusty

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym a Ustawa o OZE – seminarium branżowe

ustawa oze, Pomoc publiczna w sektorze energetycznym a Ustawa o OZE – seminarium branżowe

13 czerwca 2019 r., Warszawa

Zapraszamy Państwa na seminarium branży energetycznej, dotyczące między innymi szczegółowej wiedzy na temat zasad udzielania pomocy publicznej podmiotom prowadzącym inwestycje związane z użyciem Odnawialnych Źródeł Energii.

Opis seminarium z oficjalnej strony internetowej organizatora:

Skuteczny udział w szeroko pojętych systemach wsparcia wymaga od podmiotów aplikujących wiedzy w obszarze zasady udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności zasad kumulacji pomocy, a co z tym związane ustalania oraz ewentualnej aktualizacji jej wartości. Zagadnienia te niejednokrotnie wywołują szereg wątpliwości po stronie uczestników rynku. Chcąc przybliżyć Państwu istotę i problematykę pomocy publicznej przewidzianej w przepisach Ustawy o odnawialnych źródłach energii – systemy FIT/FIP, system aukcyjny –  a także wyjaśnić kluczowe zagadnienia związane z zasadami uczestnictwa w tych systemach, Zespół PowerMeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

POMOC PUBLICZNA W USTAWIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII |

formy, zasady udzielania, reguły ustalania wartości pomocy publicznej oraz zasady jej aktualizacji

które odbędzie się w Warszawie, w dniu 13 czerwca  2019 r.

Spotkanie poświęcone zostanie m.in.:

  • omówieniu wspólnotowych zasad związanych z udzielaniem i kumulacją pomocy publicznej,
  • zdefiniowaniu kręgu potencjalnych beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • warunkom migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,
  • zasadom ustalania wartości pomocy publicznej, ceny skorygowanej oraz „nowej” ceny skorygowanej,
  • zasadom rozliczeń ujemnego salda, w tym zasadom dedykowanym instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,
  • regułom rozliczeń nienależnie wypłaconej (otrzymanej) pomocy publicznej oraz rodzajom potencjalnych rozstrzygnięć Prezesa URE w tym zakresie i ich wykonalności,
  • obowiązkom informacyjnym/ sprawozdawczym uczestników systemów wsparcia związanym z aktualizacją wartości otrzymanej pomocy publicznej.

Prelegentka przedstawi również ostatnie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokonane ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ich skutki w obszarze systemów wsparcia OZE, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • nowej struktury cen referencyjnych
  • kwalifikacji jednostek OZE-CHP
  • nowego rodzaju uprawnień, dedykowanych dotychczasowym beneficjentom systemów wsparcia, polegającego na możliwości zmiany kwalifikacji danej instalacji odnawialnego źródła energii OZE-CHP, skutkującej uzyskaniem wyższej ceny referencyjnej w ramach rozstrzygniętych już aukcji oraz pozytywnie zweryfikowanych deklaracji w systemach FIT/FIP.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu


Źródło:
Materiały informacyjne organizatora z portalu www.powermeetings.eu

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER