0
Twój koszyk jest pusty

Fotowoltaika poradnik dla firm – Procedura budowy farmy solarnej krok po kroku

Fotowoltaika poradnik dla firm, Fotowoltaika poradnik dla firm – Procedura budowy farmy solarnej krok po kroku

Odnawialne źródła energii cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Wynika to m.in. z rosnących cen prądu i gazu. Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy powyżej 50 kW. Z myślą o nich przygotowaliśmy poniższy artykuł. Objaśniamy w nim wszystkie najważniejsze regulacje prawne i wytyczne dotyczące budowy farmy solarnej krok po kroku. Zapraszamy do lektury.

Firma jako prosument: instalacje PV o mocy powyżej 50 kW – dla kogo są przeznaczone i jak je budować zgodnie z prawem?

Aż 54 procent energii z OZE produkują instalacje fotowoltaiczne. Dzieli się je na:

 • mikroinstalacje fotowoltaiczne – ich moc wynosi od 0 do 50 kW,
 • standardowe instalacje fotowoltaiczne – ich moc wynosi od 50 kW do 1 MW,
 • duże instalacje fotowoltaiczne – ich moc wynosi powyżej 1 MW. 

Zobacz też: Panele słoneczne Hyundai

Mimo tego, iż zazwyczaj instalacje fotowoltaiczne mają niewielkie rozmiary i są budowane przez gospodarstwa domowe i małe firmy, nie brakuje przedsiębiorców zastanawiających się nad możliwością budowy systemu solarnego o mocy powyżej 50kW. Dla kogo przeznaczone są takie instalacje i w jaki sposób budować je zgodnie z prawem? 

Tego typu instalacje mogą służyć do zaspokajania indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Ponadto bardzo chętnie stawiają je przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy planują prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej a także ci chcący mieć “darmową” energię na potrzeby swojego przedsięwzięcia biznesowego.

 

Polski ustawodawca określił szeroki katalog wymogów, które muszą zostać spełnione w takiej sytuacji. Do grona najważniejszych warunków stawianych inwestorom chcącym wybudować taką instalację znajduje się m.in. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu trzeba skierować wniosek do urzędu gminy bądź miasta odpowiedniego dla miejsca budowy instalacji. We wniosku powinna być wskazana szczegółowo lokalizacja przyszłej inwestycji. Muszą tam też znaleźć się informacje na temat celu, w jakim dany inwestor chce postawić swoją farmę. Kolejny wymóg dotyczy konieczności stworzenia projektu budowlanego i dokumentacji – wszystkie te elementy muszą stanowić załączniki do wniosku. Aby stworzenie farmy było możliwe, wniosek powinien być uzupełniony o oświadczenie wskazujące na prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. 

Sprawdź także: Panele słoneczne

Przy ubieganiu się o wydanie przez urząd pozwolenia na budowę może też zaistnieć konieczność wydania decyzji środowiskowej. Taki obowiązek istnieje wtedy, gdy dana inwestycja zdaniem urzędników może w dużym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. W tym gronie wymienia się systemy fotowoltaiczne, których powierzchnia zabudowy wynosi minimum 0,5 ha w przypadku, gdy są zlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody bądź minimum 1 ha, gdy są zlokalizowane na innych obszarach. Wniosek w tej sprawie należy skierować do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Czy to wszystkie dokumenty, które trzeba przekazać do różnych instytucji? Niekoniecznie. Są sytuacje, kiedy zachodzi konieczność otrzymania zgody od Państwowej Rady Ochrony Przyrody bądź Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. O tym, jakie dodatkowe zgody będą wymagane w danym przypadku, z pewnością poinformują pracownicy urzędu gminy lub miasta. 

Jak wygląda proces zakładania farmy fotowoltaicznej – od czego zacząć projektowanie instalacji PV?

Aby proces zakładania farmy fotowoltaicznej przebiegł po naszej myśli bez żadnych komplikacji, trzeba zadbać nie tylko o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wydanie decyzji środowiskowej. W przypadku, gdy inwestycja ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, obowiązkiem przedsiębiorcy jest uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców energii prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stosowny dokument w tej sprawie należy złożyć do miejscowego oddziału URE przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem energii. 

Zobacz również: Nadchodzące dostawy

Aby zbudować instalację PV, trzeba także pamiętać o przyłączeniu do sieci energetycznej. Dokładny przebieg tej procedury jest określony przez firmę energetyczną, która funkcjonuje na określonym terenie. Dla przykładu: w przypadku PGE takim dokumentem jest “Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)”. Aby przyłączenie do sieci energetycznej było możliwe, w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o wyszczególnienie warunków przyłączenia dla wytwórców. W takim dokumencie znajdą się dokładne informacje o zakresie budowanych urządzeń, terminach realizacji inwestycji a także prawach i obowiązkach inwestora oraz firmy energetycznej. 

Założenie farmy fotowoltaicznej a procedury i wymagane pozwolenia – o jakich formalnościach nie można zapomnieć?

O jakich formalnościach nie można zapomnieć przy zakładaniu farmy fotowoltaicznej? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat poszczególnych formalności:

 • Wymagania dotyczące gruntu, na którym ma znaleźć się farma. Podczas wybierania gruntu trzeba zwracać na ukształtowanie terenu – najlepiej, gdy działka jest płaska bądź nachylona na południe. Warto też uwzględniać odległość od linii energetycznych średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycnzych GPZ. Działki nie mogą zasłaniać drzewa, budynki oraz inne obiekty. Budowa farmy może być przeprowadzona wyłącznie na gruncie klasy IV, V i VI. Na terenie objętym inwestycją nie może też być ochrony przyrody. 
 • Decyzja środowiskowa. Jak wspomnieliśmy wcześniej, uzyskanie decyzji środowiskowej to jeden z najważniejszych warunków, który trzeba spełnić chcąc wybudować farmę fotowoltaiczną. Czas oczekiwanie na wydanie decyzji to 60 dni, jednak często wydłuża się on z racji tego, iż urzędy wielokrotnie wzywają do uzupełniania braków formalnych. 
 • Informacja na temat wolnych mocy przyłączeniowych. Inwestor musi złożyć wniosek o udzielenie informacji na temat dostępnych wolnych mocy przyłączeniowych. Kieruje się go do operatora sieci dystrybucyjnej działającego na danym terenie. 
 • Pozwolenie na budowę. Wniosek w tej sprawie składa się w urzędzie miasta, a czas na jego rozpatrzenie wynosi 65 dni. 

Sprawdź także: Kontakt 

Fotowoltaika poradnik dla firm krok po kroku: zacznij od lokalizacji i projektu instalacji!

Aby zaplanowana inwestycja przyniosła pożądane rezultaty, bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie lokalizacji i projektu instalacji. Miejsce realizacji inwestycji musi spełniać wcześniej opisane wymagania – w przeciwnym razie urząd nie wyda pozwolenia na budowę. Z kolei projekt powinien odpowiadać wszelkim parametrom technicznym dotyczącym stosowanych urządzeń, stosowanej technologii i mocy.

To powinno Cię również zainteresować: Dlaczego warto inwestować w panele fotowoltaiczne

W projekcie powinny też znaleźć się trasy przewodów a także informacje na temat typu stacji transformatorowej. Inwestor musi też zawrzeć w projekcie kwestie związane z zapewnieniem instalacji bezpieczeństwa, np. poprzez wskazanie lokalizacji monitoringu. 

Fotowoltaika poradnik dla firm – ile trwają poszczególne etapy budowy farmy solarnej?

Załatwienie wszelkich formalności wstępnych zajmuje zazwyczaj od kilku miesięcy do roku – wszystko zależy od tego, jak wiele wątpliwości wobec składanych dokumentów będą miały poszczególne instytucje.

Sprawdź także: Zakup instalacji fotowoltaicznej do ekodomu

Fotowoltaika poradnik dla firm trwa również minimum kilka miesięcy. Dokładny czas realizacji inwestycji uzależniony jest oczywiście od tego, jaka ma być dokładna powierzchnia przyszłej farmy fotowoltaicznej. Na początku stawia się instalacje, później przyłącza się je do sieci. W przypadku, gdy zachodzi konieczność postawienia słupa energetycznego, to również wpływa na wydłużenie czasu realizacji całej inwestycji. 

Które OZE najbardziej opłaca się z finansowaniem? Niezaprzeczalne korzyści odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii to określenie dla takich źródeł, których stosowanie nie przyczynia się do występowania jakichkolwiek szkód dla środowiska naturalnego. Do grona największych korzyści odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

 • nie przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska, 
 • źródła takiej energii nigdy się nie wyczerpią,
 • OZE zapewniają niezależność energetyczną firmom,
 • inwestycja w OZE bardzo szybko się zwraca. 

Sprawdź również: Energia słoneczna – jak opłacalna jest fotowoltaika w Polsce

Fotowoltaika poradnik dla firm. Oprócz paneli fotowoltaicznych, do grona OZE zalicza się energię wodną, słoneczną, wiatrową, geotermalną oraz bioenergię. Najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem są jednak panele fotowoltaiczne, ponieważ można otrzymać na nie bardzo wysokie dofinansowanie, co jest ich niezaprzeczalną zaletą. 

Fotowoltaika na gruncie – ile powierzchni na 1 MW farmy fotowoltaicznej?

Jaką dokładnie powierzchnię zajmuje farma fotowoltaiczna? Posłużymy się przykładem: farma o mocy 1 MW zazwyczaj zajmuje obszar o powierzchni 2 ha. 

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com