0
Twój koszyk jest pusty
PolishEnglishUkrainianGermanCzechSlovakRomanianNorwegianLithuanianHungarianSpanish

Dofinansowania dla instalacji PV rozwiązaniem na podwyżki cen energii

podwyżki cen

Urząd Regulacji Energetyki wydał niedawno decyzję w kwestii taryf za energię elektryczną na 2020 rok. Podwyżki cen energii można jednak odczuwalnie złagodzić, a nawet zacząć zyskiwać na zwrotach, dzięki zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii.

Dobrym wsparciem dla domowego czy firmowego budżetu może stać się zastosowanie instalacji, produkujących darmową energię w ramach farmy PV czy gospodarstwa domowego.

Warto zastanowić się nad wykorzystaniem coraz popularniejszych obecnie dotacji na rozbudowę inwestycji związanych z OZE. Wykorzystując do tego fundusze z Europejskiego Banku Ochrony i Rozwoju w ramach programu Poland GEFF Leasing.

Od 2020 roku, współpraca z Hurtownią fotowoltaiki
Panele-Sloneczne.com
również umożliwia naszym Klientom i Partnerom
skorzystanie z tych atrakcyjnych form dofinansowania!


Podwyżki cen prądu w 2020

Urząd Regulacji Energetyki wydał niedawno decyzję w kwestii taryf za energię elektryczną na 2020 rok. Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne wszystkich dystrybutorów energii oraz taryfę przesyłową. Przekładając je na wysokość rachunków za prąd dla przeciętnego gospodarstwa domowego, oznaczać to będzie wzrost w przedziale 0,80—1,80 zł w skali miesiąca.

W wyniku wprowadzenia tych regulacji, rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 złotych miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy

– jak informuje Urząd Regulacji Energetyki

URE zakończył również inne postępowania, zatwierdzając firmom Enea oraz Energa Obrót taryfy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z pośrednictwa tzw. sprzedawcy z urzędu.Zapraszamy do pozyskania większej ilości informacji na temat naszej oferty
Finansowania inwestycji w leasingu z Panele-Sloneczne.com :

https://u329689.stronazen.pl/finansowanie

 


Europejskie dofinansowanie na leasing

W warunkach dynamicznego rozwoju rynku OZE w Europie, kolejne duże instytucje bankowe podpisują umowy z Europejskim Bankiem Ochrony i Rozwoju (EBOR). Już w sierpniu 2018 r. spółka Millennium Leasing zawarła umowę na pożyczki w wysokości 300 mln zł.

W grudniu 2019 kolejną z instytucji realizujących takie wsparcie na terenie Polski stało się Santander Leasing. Dotacje, których całościowa kwota wynosi 340 mln zł, będą przeznaczone na finansowanie inwestycji mających na celu zrównoważone użycie energii. Także zmniejszenie emisji CO2 w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce.

Finansowanie zostało przyznane po raz kolejny w ramach projektu Polish Green Economy Financing Facility for Leasing (Poland GEFF Leasing). Środki pochodzące z tego programu zostaną przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej, energii odnawialnej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami z wykorzystaniem pośrednictwa przedsiębiorstw prywatnych.

Zakwalifikowane do finansowania projekty obejmą szeroką gamę technologii. Zostaną one wybrane na bazie kryteriów technicznych, finansowych i środowiskowych. Inwestycje realizowane z pomocą pożyczek oraz leasingu obejmą szeroki zakres maszyn i urządzeń, w tym urządzenia służące pozyskaniu energii z odnawialnych źródeł.

Według danych EBOR całkowita oszczędność energii, uzyskana wyłącznie dzięki projektom zrealizowanym w toku pierwszej edycji PolSEFF wynosi 348,5 GWh rocznie. Natomiast emisja CO2 uległa zmniejszeniu o 103,5 tys. ton rocznie.


Dolny Śląsk wspiera fotowoltaikę przez dofinansowania wojewódzkie

W grudniu 2019 zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych funduszy na dofinansowanie projektów związanych z unowocześnieniem źródeł ciepła i energii w regionie. Dzięki tym funduszom do inwestorów na Dolnym Śląsku dotrze ponad 153 mln zł.

Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą i aglomeracjami wałbrzyską, jeleniogórską oraz wrocławską ogłosił konkursy na wymianę źródeł ciepła w jedno i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wymiana współfinansowana ze środków unijnych w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Suma środków przeznaczonych na granty i dotacje wynosiła wtedy prawie 104 mln zł.

Obecnie, władze województwa dolnośląskiego zdecydowały o objęciu wsparciem kolejnych 24 projektów. 115 spośród 169 gmin ulokowanych na Dolnym Śląsku skorzysta z tego wsparcia. Wspomniane gminy otrzymają dofinansowanie o całkowitej wartości przekraczającej 153 mln zł.

Według szacunków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w całości na działania dążące do ograniczenia strat energii i emisji zanieczyszczeń przeznaczono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego łącznie ponad 655 mln zł.

Środki unijne wspierają jednak nie tylko wymianę źródeł ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat samorząd województwa dolnośląskiego wspierał ze środków unijnych również inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Zorganizowano konkursy na wsparcie inwestycji zarówno w zakresie instalacji przemysłowych, jak też mniejszych instalacji dla osób fizycznych. Łączna wartość dofinansowań przekroczyła 105 mln zł. Dofinansowano około 1600 instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i 571 do produkcji ciepła.

Dystrybutorem pożyczek na terenie województwa został Alior Bank, który jest pośrednikiem finansowym w ramach RPO WD 2014-2020. Oferta skierowana jest głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także towarzystw budownictwa społecznego.


Poznań także wspiera rewolucję fotowoltaiczną kwotą 100 mln zł

Wzorując się na przykładzie Dolnego Śląska, Wielkopolska również decyduje się na wsparcie pozyskania energii słonecznej, która ma zapewnić niższe rachunki za prąd. Inwestorzy wielorodzinnych osiedli i budynków oraz spółdzielnie to grupy, które zostaną objęte ogłoszonym pod koniec stycznia 2020 roku dofinansowaniem. Dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój fotowoltaiki przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu. Mają zainwestować aż 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW.

Działania te wspierają założenia expose Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, gdzie mowa m.in. o rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także działanie programów rządowych nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu, m.in. popularnego systemu dotacji “Mój Prąd”.

https://u329689.stronazen.pl/wydarzenia-branzowe-2019/wyniki-dzialania-programu-moj-prad-pod-koniec-roku-2019/

27 stycznia 2020 r., w siedzibie Narodowego Funduszu rozpoczęto projekt „Słoneczne Dachy”. Porozumienie w jego sprawie podpisali: Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny i Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Dokument określa zasady współpracy pomiędzy stronami, określające przede wszystkim ostateczną formę regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie.

 

NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł na preferencyjne pożyczki (do 10% umorzenia), a resztę budżetu, czyli 20 mln zł, będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. (…)

Przykład Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, która jest znana z największej miejskiej, rozproszonej elektrowni PV w Polsce pokazuje, że zamiast płacić rachunki za prąd, lepiej spłacać tani kredyt.

– oznajmił przewodniczący NFOŚiGW Piotr Woźny.


Zapraszamy do pozyskania większej ilości informacji na temat naszej oferty
Finansowania inwestycji w leasingu z Panele-Sloneczne.com :

https://u329689.stronazen.pl/finansowanie

Źródła

onOZE.pl _ URE, polskatimes

gramwzielone.pl _ Leasing z EBOR oraz Dofinansowanie na Dolnym Śląsku

onOZE.pl _ nfosigw.gov.pl

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com