0
Twój koszyk jest pusty

Nowe zasady aukcji dla OZE w 2019 r. Zapraszamy na szkolenia

Aukcje dla OZE, Nowe zasady aukcji dla OZE w 2019 r. Zapraszamy na szkolenia

Aukcje dla OZE! W dniu 9 sierpnia 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w treści niektórych ważnych Ustaw, w tym Ustawy o odnawialnych źródłach energii. W dniu 14 sierpnia nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw i niedługo wejdzie w życie.

Zapraszamy na szkolenia, podczas których zostaną wyjaśnione najnowsze zmiany w regulacjach dla rynku OZE, w tym przede wszystkim w zakresie zaplanowanych na ten rok aukcji.

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty praktyczne organizowane na terenie całego kraju przez spółkę szkoleniowo-konsultingową EUROCON w związku ze zmianami w Ustawach:

 1. Najnowsze zmiany regulacyjne na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Aukcje OZE 2019 w świetle tegorocznych zmian legislacyjnych – jak przygotować projekt do aukcji i jak go sfinansować.
 3. Jak sprzedawać energię pochodzącą z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych?

Szczegóły na temat planu i tematyki szkoleń poniżej:


 

NAJNOWSZE ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Typ wydarzenia: Szkolenie

Terminy i szczegółowe informacje (linki):

Najważniejsze zagadnienia:

 • Nowe definicje: biogazu rolniczego, hydroenergii,  prosumenta, spółdzielni energetycznej, pojęcia ceny zakupu energii elektrycznej, stałej ceny zakupu, ceny skorygowanej, ceny wynikającej z oferty, ceny referencyjnej.
 • Nowe uregulowania prosumenckie – zasady rozliczeń, obowiązki.
 • Obowiązki sprawozdawcze OSD elektroenergetycznego oraz gazowego.
 • Spółdzielnia energetyczna: zasady funkcjonowania, rejestracja spółdzielni energetycznych, wykaz spółdzielni, zasady rozliczeń energii elektrycznej.
 • Nowe obowiązki sprzedawców zobowiązanych.
 • Zmiany w zakresie systemu taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff).
 • Zmiany w zakresie systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium): nowy katalog jednostek wytwórczych, wymogi deklaracji, wysokość stałej ceny zakupu energii elektrycznej, czas trwania obowiązku zakupu.
 • Zmiany w zakresie systemu aukcyjnego.
 • Regulacje przejściowe.
 • Gwarancje pochodzenia – zarys zmian.
 • Zmiany prawne w zakresie przyłączania do sieci.

Prowadzący:

Piotr Orzech, radca prawny, wieloletni pracownik URE

Autor komentarza do Ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora). Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).


 

AUKCJE OZE 2019 W ŚWIETLE TEGOROCZNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH

 jak przygotować projekt do aukcji i jak go sfinansować

Typ wydarzenia: Szkolenie i warsztaty praktyczne

Terminy i szczegółowe informacje (linki):

Prowadzący szkolenia: Grzegorz Skarżyński | Przemysław Kałek

*Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy przewodnik po aukcjach 2019 (www.aukcjeoze2019.pl)

Najważniejsze zagadnienia:

 • Przygotowanie projektu OZE do aukcji.
 • Oferta w aukcji.
 • Strategie aukcyjne – więcej możliwych strategii aukcyjnych niż w 2018!
 • Optymalizacja i sprzedaż projektów OZE.
 • Terminy na zrealizowanie projektu OZE.
 • Przychody ze sprzedaży energii.
 • Wymogi bankowe dla strukturyzowania finansowania dłużnego projektu OZE.
 • Źródła danych wejściowych dla modelu finansowego projektu OZE.

 

JAK SPRZEDAWAĆ ENERGIĘ Z OZE BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

Typ wydarzenia: Szkolenie i warsztaty praktyczne

Terminy i szczegółowe informacje (linki):

Najważniejsze zagadnienia:

 • Rynek energii – podstawowe pojęcia oraz podział ryzyka pomiędzy wytwórcę i odbiorcę energii.
 • Jak odbiorca przemysłowy kupuje energię?
 • Jak wytwórca OZE sprzedaje energię?
 • Niedopasowanie produkcji energii z OZE do potrzeb odbiorcy – wpływ na koszt energii/ przychód ze sprzedaży energii.
 • Wymogi regulacyjne sprzedaży energii do odbiorcy przemysłowego.
 • Struktura kontraktowa sprzedaży bezpośredniej do odbiorcy przemysłowego.
 • Rodzaje umów łączących wytwórcę OZE i odbiorcę przemysłowego.
 • Jak określić cenę energii w umowie pomiędzy wytwórcą OZE a odbiorcą przemysłowym?
 • Strategie sprzedaży energii.
 • Ryzyko dostawcy/ ryzyko odbiorcy energii.
 • Bankowalność umów pomiędzy wytwórcą OZE a odbiorcą przemysłowym.
 • Czy bezpośrednie umowy pomiędzy wytwórcą OZE i odbiorcą przemysłowym mogą być alternatywą dla systemu aukcyjnego?

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek


 

Rejestracja

Rejestracja: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy


Źródło:

Artykuł sponsorowany przez organizatora, z portalu GramWZielone.pl:
https://www.gramwzielone.pl/trendy/101350/nowe-zasady-aukcji-dla-oze-w-2019-r-szkolenia

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com