GENERA 2020 Madryt – Międzynarodowe Targi Energii i Środowiska – Podsumowanie

GENERA 2020, GENERA 2020 Madryt – Międzynarodowe Targi Energii i Środowiska – Podsumowanie

Międzynarodowe Targi Energii i Środowiska GENERA 2020, zorganizowane 5-7 lutego 2020 w goszczącym szczyt klimatyczny COP 25 Madrycie miały na celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, administracyjnych i społecznych, wspierających globalny proces transformacji energetycznej w kierunku umocnienia wiodącej roli Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarce energetycznej przyszłości.

Ważne miejsce w przyszłej gospodarce energetycznej Europy zajmą takie rozwijające się zagadnienia, jak powszechne zastosowanie nowoczesnych podzespołów w przydomowych instalacjach systemów rozproszonej produkcji energii, z dużym udziałem umacniającej się fotowoltaiki – a także elektromobilność oraz zastępowanie elektrowni opartych na węglu tymi zasilanymi energią elektryczną i wodorem.

Wszystkie z tych zagadnień zostały poruszone podczas licznych paneli dyskusyjnych, a wiodący światowi producenci zaprezentowali związane z nimi najnowocześniejsze technologie, które stale umacniają swoją pozycję na rynku OZE.

Trendy i innowacje w światowej gospodarce energetycznej

Pierwszy i drugi dzień prelekcji w trakcie Targów upłynęły pod przewodnictwem IDAE (Instytutu Dywersyfikacji i Oszczędzania Energii), której prezentacje skupiły się na temacie „TRANSFORMACJA ENERGII I ZASOBY ROZPROSZONE. W kierunku elastycznego, wydajnego i zrównoważonego systemu”.

Organizacja IDAE udostępniła podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów szeroką przestrzeń do refleksji, debaty i wymiany doświadczeń i inicjatyw prowadzonych w Hiszpanii w scenariuszu transformacji energetycznej, biorąc pod uwagę wyzwania i szanse, jakie daje działanie przeciw zmianom klimatu. W Krajowym Zintegrowanym Planie Energetyczno-Klimatycznym (PNIEC) zasoby rozproszone – rozumiane jako wszystkie instalacje, których punkty poboru lub przekazania energii do sieci są zintegrowane w ramach ogólnodostępnych sieci dystrybucyjnych – pełnią obecnie ważną rolę w procesie transformacji energetycznej. Szczególną wagę przywiązuje się do rozwoju strategii skupionych wokół konsumpcji własnej, pojazdów elektrycznych, magazynowania, agregacji oraz wzmocnienia roli lokalnych społeczności i rynków energii.

Na przykładzie regionu metropolitalnego Barcelony prelegenci IDAE przedstawili realną skuteczność działania systemów rozproszonej produkcji energii przy użyciu OZE. Ponad połowa spośród 10 milionów mieszkańców tego obszaru metropolitalnego jest w stanie już w tym momencie przyłączyć się do wspieranego instytucjonalnie systemu rozproszonej produkcji energii, dzięki czemu oszczędności w wydatkach na każde gospodarstwo domowe mogą wynieść 40 Euro miesięcznie, spełniony zostanie także warunek unijnego normatywu, który zakłada redukcję zapotrzebowania na energię pochodzącą z ogólnokrajowej sieci o ponad 30 procent.

Podsumowując, na przykładzie przyjętych w Hiszpanii rozwiązań widać, że odpowiednia dystrybucja zasobów stanowi podstawowe narzędzie, które uczyni europejski system energetyczny bardziej elastycznym, wydajnym i zrównoważonym, umożliwiając jednocześnie wzmocnienie pozycji na rynku energetycznym samych obywateli – to właśnie przeciętny odbiorca energii ma odegrać wiodącą rolę w procesie globalnych zmian.

GENERA 2020

Galeria Innowacji GENERA 2020

Z kolei wśród innowacji technologicznych oraz infrastrukturalnych zaprezentowanych w ramach panelów Galeria de innovación znalazły się między innymi:

 • 2G Solutions zaprezentowało jednostkę kogeneracyjną zasilaną w 100% wodorem do wysoce wydajnego i odnawialnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej.
 • ABB przedstawiło REACT2 : Falownik hybrydowy plus modułowy magazyn energii. Jest to rozwiązanie typu plug & play do zastosowań domowych. Hybrydowy falownik optymalizuje zarządzanie obciążeniem w zależności od potrzeb, a modułowy system akumulatorowy dostosowuje się do możliwego wzrostu zapotrzebowania na energię, będąc w stanie z łatwością zwiększyć pojemność magazynowania przez cały okres eksploatacji systemu.
 • Organizacja Cogen we współpracy z korporacją Siemens przedstawili z kolei e-ing3ni@ – projekt platformy do sprzedaży energii poprzez blockchain w celu ułatwienia transakcji energetycznych. Obywatel wybiera rodzaj zużywanej energii, co pozwala tworzyć rezerwy produkcji energii o stałych cenach przez cały rok, zapewnia przejrzystość i identyfikowalność oraz ułatwia sprzedaż. Ponadto platforma promuje najbardziej wydajne elektrownie, które gwarantują niski ślad węglowy w całym procesie, ponieważ mogą one wprowadzać na rynek bardziej atrakcyjne oferty.
 • TSK zaprezentowało rozpoczęty w 2019 roku projekt SIXPERIENCE – inteligentny system nadzoru i rozwoju dla instalacji i farm fotowoltaicznych oparty na wykorzystaniu Wirtualnej Rzeczywistości. Umożliwia on zdalną wizytację i kontrolę funkcjonowania instalacji przemysłowych poprzez internetowy dostęp do aktualizowanych w czasie rzeczywistym symulowanych modeli instalacji, ułatwiając wykrywanie problemów i maksymalizując efektywność systemów optymalizacji i nadzoru.
 • FENIE (Krajowa Federacja Przedsiębiorców Hiszpanii) opisała trzy duże ogólnokrajowe projekty związane z procesem transformacji energetycznej:
 1. INEL Smart Home Integration E3, czyli warstwowy inteligentny system modułowej izolacji termicznej i akustycznej jednostek mieszkalnych pozwalający na znaczne oszczędności zużywanej energii;
 2. DEL VALLE AGUAYO Central DVA-EMABI 1, czyli wyniki badań przypadku firmy Manufacturas Emabi, której elektrownia słoneczna o mocy ok. 60 kW otrzymała 25% dotacji ze środków z Baskijskiej Agencji Energii – według badań środki przeznaczone na jej stworzenie zwrócą się za około 6 lat, zmniejszając od tej pory koszty produkcji energii o 7000 Euro rocznie dla tego rodzaju elektrowni;
 3. AV CONSULTORES Autoconsumo Cafeteria Benalmadena, czyli przykład sukcesu efektywności instalacji paneli fotowoltaicznych w stołówce zlokalizowanej przy słonecznym hiszpańskim wybrzeżu.

Trzy obszary transformacji

Trzy najważniejsze obszary uwagi potwierdzone przez statystyki, które zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowych Targów Energii i Środowiska 2020 i które mogą stać się najistotniejsze dla odpowiedzialnego konsumenta przyszłości to:

 • Technologia dla zrównoważonego domu.
  Jedna z firm-gości Lightsource Labs uruchomiła Tribe, innowacyjny system zarządzania energią w domu. Tribe pozwala gospodarstwom domowym optymalizować energię wytwarzaną przez systemy solarne i magazynowe, zarządzać zużyciem i oszczędzać pieniądze. Pozwoli to gospodarstwom domowym monitorować energię wytwarzaną przez panele słoneczne, zarządzać inteligentnymi urządzeniami i planować ładowanie pojazdów elektrycznych.
  Jest to przykład innowacyjnej technologii, której dostępność będzie stale wzrastać na całym rynku europejskim.
 • Technologia na rzecz zrównoważonej mobilności.
  Postęp technologiczny w samochodach elektrycznych i akumulatorach do tych pojazdów nadal dynamicznie posuwa się naprzód. Po prawie 30 latach od wprowadzenia w Hiszpanii akumulatorów do pojazdów elektrycznych, urządzenia te nadal ewoluują – są teraz lżejsze, mniejsze, tańsze, ich ładowanie jest dziesięć razy szybsze, a ich żywotność znacznie się wydłużyła.
  W Polsce przygotowujemy się na duży boom technologiczny w zakresie elektromobilności oraz modernizacji transportu publicznego pod kątem zastosowania energii elektrycznej i wodorowej.
 • Zrównoważony rozwój generuje zatrudnienie. Pod względem ekonomicznym energia odnawialna ma coraz większe znaczenie w całej europejskiej gospodarce. W Hiszpanii, przy rzeczywistym wzroście o 10,7%, odnawialne źródła energii pozwoliły na zatrudnienie 81 924 pracowników w 2018 r. Według danych hiszpańskiego związku producentów i dystrybutorów fotowoltaiki UNEF, całkowita liczba miejsc pracy utworzonych w 2018 r. dzięki fotowoltaice przekroczyła 29 tysięcy, odnotowując wzrost o 19% w porównaniu do roku poprzedniego.

GENERA 2020, GENERA 2020 Madryt – Międzynarodowe Targi Energii i Środowiska – Podsumowanie

Rozwiązania dotyczące ochrony środowiska

IFEMA, organizator Międzynarodowych Targów Energii i Środowiska GENERA 2020, poza wyzwaniem organizowania COP 25, wzmocniło swoje zaangażowanie na rzecz motywacji społecznej i podkreślenia potrzeby walki ze zmianami klimatu.

W statucie swojej misji IFEMA podkreśla: pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego naszych działań, efektywnością energetyczną naszych obiektów oraz włączeniem energii odnawialnej w proces jej zwiększenia. Przejście na elastyczny i zrównoważony system energetyczny oparty na energii odnawialnej dostępnej dla wszystkich ma na celu również wzmocnienie pozycji obywatela w procesie przemian energetycznych.

Ważne miejsce w tym procesie zajmuje zrównoważona mobilność w mieście, oparta głównie na transporcie publicznym, która według badań organizacji jest niezbędna do stworzenia bardziej humanitarnego i wydajnego miasta.

Stawką jest przyszłość wszystkich. Odnawialne, czyste i nieskończone energie, wraz z efektywnością energetyczną, generują możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju technologicznego dla bardziej zrównoważonego świata.

(…)

Musimy zmienić obecny model miasta, aby stać się zrównoważonym generatorem energii odnawialnej, nie zapominając o poprawie wydajności energetycznej w planowaniu i mobilności.

fragment statutu IFEMA, organizatora Międzynarodowych Targów Energii i Środowiska GENERA 2020

Finansowanie inwestycji OZE w Europie i w Polsce

Hiszpania przeżywa obecnie prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o rządowe i gospodarcze wsparcie nowych inwestycji z zakresu OZE. Według danych hiszpańskiego oddziału Krannich Solar, jednej z największych na świecie hurtowni ze sprzętem fotowoltaicznym, Hiszpania przejmuje dziś uwagę inwestorów, banków i organizacji rządowych w podobny sposób, w jaki do tej pory z międzynarodowego wsparcia korzystały Niemcy.

W Niemczech dofinansowanie ze strony rządu i banków powoli się kończy – środki zakładane do dyspozycji w leasingu ze strony inicjatyw takich jak Green Economy Financing Facilities (GEFF) Europejskiego Banku Ochrony i Rozwoju czy rządowe programy wsparcia zielonych inwestycji wyczerpują założone nakłady, a instytucje bankowe i rząd zakładają zaprzestanie kontynuowania dofinansowań na tym rynku, skupiając się na nowych, obiecujących obszarach, które wymagają dziś doraźnej pomocy w prawidłowym przeprowadzeniu procesu transformacji energetycznej.

https://u329689.stronazen.pl/twoja-instalacja-pv/dofinansowania-dla-instalacji-pv-rozwiazaniem-na-podwyzki-cen-energii/
Więcej na temat obecnych metod dofinansowania inwestycji związanych z fotowoltaiką we wpisie na naszym Blogu.

Polska w tym kontekście jest obecnie w Europie postrzegana jako bardzo atrakcyjny rynek inwestycyjny. To ze względu na fakt, że bardzo dynamiczny rozwój naszego krajowego sektora OZE pomimo widocznych sukcesów wciąż nie rokuje na spełnienie w zakładanym czasie (rok 2030) europejskich norm dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii oraz ograniczenia emisji CO2 do akceptowalnego poziomu (m.in. UE 2008/2001).

Programy rządowego wsparcia (m.in. Mój Prąd) oraz dofinansowanie w leasingu (pochodzące z funduszy EBOR) będą więc miały duży udział w całym procesie dynamicznego rozwoju inwestycji OZE również w Polsce, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z tych form dofinansowania obecnie powstających inwestycji złaszcza w chwili, gdy są one wspierane przez unijne i międzynarodowe instytucje.

https://u329689.stronazen.pl/finansowanie/
Zapraszamy do zapoznania się z możliwością Finansowania w leasingu,
dostępną w ofercie naszej hurtowni Panele-Sloneczne.com

Nowe technologie na rynku fotowoltaiki na rok 2020

Wśród zaprezentowanych przez wiodących światowych producentów modułów PV oraz pozostałych podzespołów instalacji fotowoltaicznych wyróżniły się zwłaszcza najnowocześniejsze powszechnie udostępnione moduły o mocy maksymalnej przekraczającej 400-450 Wp.

Według informacji pochodzącej od wystawców z LONGI, jednego ze światowych liderów w produkcji i dystrybucji modułów PV, jeszcze w tym roku branża osiągnie etap powszechnego dostępu na rynku europejskim do modułów o mocy 400-450Wp o efektywności 17-20%, z kolei w roku 2021 moc maksymalna modułów powszechnie dostępnych na rynku powinna wzrosnąć do 420-470 Wp, przy zachowaniu stale wzrastającej efektywności utrzymującej się przynajmniej na obecnym poziomie.

Modernizacja procesu produkcji dla paneli monokrystalicznych oraz rosnąca konkurencja ze strony nowych technologii (jak na przykład pozyskiwanie energii poprzez użycie nadruków perowskitowych) może znacząco wpłynąć na poprawę cen i dostępności do tych najbardziej zaawansowanych technologicznie popularnych produktów na rynku.

Podczas targów zaprezentowano także rozwijające się dynamicznie wyposażenie dla farm fotowoltaicznych: kontrolowane w Wirtualnej Rzeczywistości zautomatyzowane trackery, systemy podzespołów do optymalizacji i maksymalizacji poboru mocy w ramach pojedynczych klastrów instalacji PV, nowoczesne systemy montażowe, z których wiele już niebawem pojawi się na rynku OZE w Europie w segmencie innowacji.

Jedną z ciekawych innowacji zaprezentowanych podczas GENERA 2020 stał się projekt SmartFlower, czyli modułowa mini-elektrownia fotowoltaiczna w kształcie rozwijanego ‘kwiatu’, pozwalająca na osiągnięcie mocy przydomowej instalacji w wysokości 2,5 kWp, wyposażonej w inteligentne systemy śledzenia i optymalizacji poboru mocy w zależności od zmiennych warunków środowiska.

Na przestrzeni najbliższych kilku lat przewiduje się pojawienie się większej ilości takich projektów start-up na rynku wraz z unowocześnieniem się technologii i coraz powszechniejszym dostępem do rozproszonych źródeł zasilania przy pomocy OZE.

GENERA 2020

Nowoczesne technologie już dostępne w naszej ofercie!

Jedną z nowości w naszej aktualnej ofercie stanowią między innymi wysokiej jakości monokrystaliczne panele słoneczne o mocy przekraczającej 400 Wp. W niedługim czasie planujemy poszerzenie oferty także o kolejne moduły wysokiej mocy oraz falowniki i optymalizatory światowej renomy producentów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najaktualniejszą ofertą produktów na stronie Oferty Specjalne, którą mogą Państwo znaleźć pod linkiem:

OFERTY SPECJALNE


Źródła

Materiały organizatora: Treści wystąpień i podsumowanie spotkań podczas GENERA 2020 Ifema Madrid; strona internetowa ifema.es/en/genera

belocal.life/lifestyle/genera-2020-integramos-energias-para-un-futuro-sostenible

smartflower.com

Fotografie: własne Panele-Sloneczne.com (aut.: Kajetan Wiecha)

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER