Innowacyjna technologia umożliwi chłodzenie PV wodą opadową

chłodzenie paneli pv, Innowacyjna technologia umożliwi chłodzenie PV wodą opadową

Sunbooster – francuska firma instalacyjna z segmentu fotowoltaiki, opracowała skuteczną technologię umożliwiającą chłodzenie paneli PV wodą z wtórnego obiegu, gdy temperatura otoczenia wokół nich przekroczy 25°C.

Spółka twierdzi, że jej technologia może umożliwić roczny wzrost ilości wytwarzanej przez moduły PV energii aż od 8% do 12%.

Rozwiązanie obejmuje zestaw rur, rozprowadzających cienką warstwę wody na szklanej powierzchni paneli fotowoltaicznych. Technologia działa zarówno w nadachowych systemach fotowoltaicznych, jak i w instalacjach naziemnych. Systemy chłodzenia pozyskują wodę ze zbiorników wody deszczowej, a następnie włączają jej zapas w zamknięty obieg – użyta woda jest filtrowana i przechowana ponownie.


Wykorzystanie obiegu wody deszczowej

Przyjęte w wyniku wielu badań rozwiązanie składa się z zestawu cienkich rur, które otaczać mają podzespoły ochładzanego układu fotowoltaicznego. Opatentowane rury wyposażone w wiele bardzo małych otworów służą do natryskiwania odpowiednio cienkiej i jednolitej warstwy wody na szklaną powierzchnię modułów.

Zmagazynowana w zbiorniku woda deszczowa jest z niego przepompowywana w rynnę umiejscowioną na krawędzi instalacji PV. Następnie woda wypływa na powierzchnię paneli i natychmiast obniża ich temperaturę. Ze względu na wyjątkowość tej innowacji, do jej montażu wymagane są specjalne umiejętności instalacyjne.

Początkowe eksperymenty były przeprowadzane z roztworem odparowującym wodę, ale powodowało to wystąpienie efektów szoku termicznego w instalacji fotowoltaicznej, jak powiedział Grégory Boutteau, dyrektor generalny Sunbooster, w wywiadzie dla popularnego czasopisma branżowego ‘PV Magazine’. Co więcej, ta wersja układu chłodzenia powodowała skroplenie się wody, co w efekcie miało negatywny wpływ na zdolność modułów do absorpcji światła słonecznego.

Sunbooster zapewnia, że materiały użyte do stworzenia rur zostały wybrane na bazie ich jakości, niezawodności i trwałości. Są także odporne na promieniowanie UV, a otwory nawiercane są w specjalny sposób – ich liczbę i rozmiar określa biuro projektowe i inżynierskie firmy w oparciu o patenty. Woda rozlewa się wyłącznie po szklanej powierzchni paneli słonecznych i nie ma kontaktu z żadnymi plastikowymi częściami, takimi jak podkładki czy inne elementy. Firma nie podaje większej ilości szczegółów na temat opatentowanej technologii.

System jest wyposażony w czujnik temperatury, który wprawia w ruch wodę, gdy temperatura otoczenia przekroczy 25°C. Choć obecność wody ma pewien wpływ na absorpcję światła przez moduły, zostaje to w pełni zrekompensowane przez zauważalny wzrost ich wydajności, który można osiągnąć gdy zapobiegnie się przekroczeniu temperatury 30°C. Istotne są także walory technologii związane z ochroną środowiska.

Układy chłodzące kolekcjonują wodę ze zbiornika wody deszczowej. Po zużyciu woda zostaje poddana recyklingowi, czyli przefiltrowana i ponownie przechowana. Całość działa w obiegu zamkniętym i nie wymaga pobierania dodatkowej wody. Jeśli chodzi o wpływ tej innowacji na gwarancję na sprzęt – wodę z układu można traktować na równi z działaniem naturalnych czynników, takich jak deszcz i mgła, dlatego jej udział nie ma wpływu na gwarancję modułów.


Koszty i uprawnienia instalatorskie

Technologię obecnie można zastosować w instalacjach i farmach fotowoltaicznych budowanych pod różnymi kątami, a jej koszt sięga 250 tys. EUR / MW. Producent spodziewa się jendak, że w ciągu najbliższych dwóch lat koszt zmniejszy się o około połowę, do 100-150 tys. EUR / MW. Dyrektor generalny Sunbooster zapewnił, że spółka rozwija teraz nowe partnerstwa z “dużymi graczami”. W połączeniu z ekonomią dużej skali projektów naziemnych, ma to pomóc w znacznym obniżeniu kosztów.

Jak dotąd technologia chłodzenia paneli PV wodą była stosowana jedynie w projektach wspieranych dotacjami. Jednak firma twierdzi, że zaczęła znacznie obniżać koszty swoich produktów, aby umożliwić ich stosowanie w niedotowanych projektach w najbliższej przyszłości. Sunbooster obliczył, że do instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 MW potrzeba około 25 km rur, co znacznie komplikuje logistykę i instalację. Producent zapewnia jednak, że system jest bardzo łatwy we wdrożeniu, jeśli instalatorzy posiadają niezbędne umiejętności.

Obecnie firma wysyła na miejsce instalacji własne zespoły, aby zainstalować swoje systemy. Sunbooster planuje jednak przeszkolić partnerów, których umiejętności będą potwierdzane wewnętrznym certyfikatem. Tak przeszkoleni instalatorzy będą w stanie wdrażać opracowane przez siebie na bazie patentów firmy i własnych standardów technologie na skalę globalną.

Przyjęcie podobnego systemu chłodzenia w standarach wielu krajów i przeszkolenie ekip montażowych w ramach wykonania wyposażonych w technologię instalacji może wpłynąć na złożoność projektów i zwiększyć liczbę możliwych zmiennych. Należy także wziąć pod uwagę wiele innych czynników związanych z obiegiem wody w otoczeniu, takich jak szybkość parowania, ogólna wilgotność i dostęp do zasobów wodnych na danym terenie.


Źródła

PV Magazine _ pv-magazine.com/2020/03/31/cooling-down-pv-panels-with-water/

Strona producenta Sunbooster _ sunbooster.fr

Fotografia : iStock

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER